Fushat tona të Specialiteteve


 • Construction and Real Estate

  Ndërtimet dhe
  Real Estate

 • Përfitimet e
  Punonjësve

 • Sigurimi i përgjegjësisë

  Sigurimi i
  përgjegjësisë

 • Marine Cargo and Logistics

  Kargo Marinë e
  Logjistikë

 • Motor CASCO and MTPL

  Motorike
  .

 • Property and Real Estate

  Prona Komerciale
  .

 • Renewable Energy

  Energji e
  Rinovueshme