Dolgozói juttatások (Employee Benefits)

A dolgozóknak adható juttatások mértéke széleskörű. Ezek egy része kifejezetten szociális jellegű.

A munkáltatók gyakran fizetnek nyugdíj-, önsegélyező és egészségpénztári hozzájárulást, melyek egyik előnye a munkavállalók ösztönzése valamint az alacsony költségek.

Csoportos élet -, baleset – és betegség biztosítás

A biztosító szolgáltatásai révén káreseménynek minősül a Biztosított kockázatviselés ideje alatt bekövetkező balesete vagy betegsége, melynek eredményeképpen a Biztosított egészségkárosodást szenved el és szolgáltatásra jogosult, illetve egy esetlegesen bekövetkező tragédia esetén anyagi segítséget nyújt a Biztosítottnak/kedvezményezettnek.

Az élet-, baleset- és betegség biztosítás a nap 24 órájában fedezetet nyújt. A balesetbiztosítás esetén azonban lehetőség van szűkített fedezetre, mely kizárólag a munkavállalót a munkahelyen, illetve a munkába jövet-menet ért balesetekre terjed ki.
A területi hatály minden esetben az egész világ.

Előnyök a munkáltató számára

 • A munkatársak megbecsülésének, megtartásának egyik eszköze lehet
 • Költségtakarékos alkalmazotti juttatás,
 • Az egyéniként kötött biztosításnál jelentősen kedvezőbb díjú, így kevesebb költségráfordítást jelent a cégnek,
 • A csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás díja és szolgáltatása adómentesek (részletek lásd. Adózás*)
 • Erősíti a munkáltató és munkavállaló közötti viszonyt,
 • A munkáltató igényei szerint alakítható,
 • Bármikor igény szerint bővíthető,
 • Már alacsony létszám, kis munkatársi kollektíva esetén is megköthető,
 • Szélesebb a termékskála (igény szerint válogatható), mint az egyéni biztosítások esetén,
 •  A munkáltató több csoportot különböző összegekre is biztosíthat, attól függően, hogy az adott munkaerők milyen hasznosak a cég szempontjából

Előnyök a munkavállaló számára

 • A biztosítási védelem azonnali, várakozási idő nincs
 • A Biztosító egyszerűsített kockázatelbírálást alkalmaz, így az is biztosítottá válhat, akire az egyéni biztosítások piacán nem vállalnának fedezetet,
 • Bizonyos létszám fölött előzményvizsgálat nélkül köthető, így a már meglévő betegségekre is fedezet vállalhat a biztosító,
 • Pénzügyi biztonságot teremt a munkavállaló és családja számára,

 • A munkahelyi baleseti kockázatok ellen is védve van és olyan kockázatok esetén is védettséget nyújthat, mely az egyéni biztosítások piacán nem érhető el,
 • Erősíti a dolgozó elismertségi érzését a vállalatnál,
 • Munkavállaló számára ingyenes, mert a munkáltató fizeti, a szolgáltatás pedig adómentes
 • A kockázati életbiztosítás – a megfelelő záradékkal ellátva – egyes bankoknál nagyszerűen alkalmazható lakossági hitelek kiegészítő fedezeteként is.

A különböző élet-, baleset- és egészségbiztosítási elemek igény szerint választhatóak, a szolgáltatási elemek, illetve a biztosítási összegek akár csoportonként is eltérhetnek.

Életbiztosítás

A unit-linked életbiztosítás minden vállalkozás számára jó lehetőséget ad a munkaerő megtartására és költségoptimalizálásra.

HR célok munkavállalóra vonatkozóan:

 • kiváló munka elismerése
 • a jó/fontos munkaerő megtartása
 • jutalmazás, lojalitás fokozás

Gazdaságossági célok a Vállalkozás működésében :

 • költséghatékony pénzügyi megoldások keresése
 • meglévő magas költségű folyamatok kiváltása

Ösztönzés/megtartás/jutalmazás bér jellegű kifizetéssel

 • A bér magas terhei miatt nem költséghatékony,
 • Kilépéssel a már felvett összeget „kidobtuk az ablakon”,
 • Alacsony a jövőre vonatkozó megtartó ereje. Cafeteria jellegű juttatások
 • A cafeteria juttatási elemekre kiszabott adók miatt kevésbé költséghatékony,
 • Célhoz kötött, nem készpénz jellegű a juttatás,
 • Azonnali juttatás, ezáltal szintén kicsi a jövőre vonatkozó megtartó ereje

Ösztönzés/megtartás/jutalmazás unit linked biztosítással

 • A vállalkozás számára költséghatékony,
 • Idő előtti kilépéssel a felhalmozott pénz megmarad a vállalkozás számára (főbiztosított cseréjének lehetősége),
 • Jelentős a jövőre vonatkozó megtartó ereje,
 • A vállalkozás személyre szabottan tudja kialakítani a megfelelő mértékű megtartó/ösztönző rendszert

Egészségbiztosítás

Az egészségbiztosítás az előre nem látható egészségügyi szolgáltatási igény felmerülése esetén szolgáltatja az előre meghatározott (összegbiztosítás), illetve a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges (szolgáltatás finanszírozás) biztosítási összeget.

Az egészségbiztosítás több, mint TB: emberközpontú, megbízható, nincs várólista, nincs sorban állás.

Ki köthet egészségbiztosítást?

 • Magánszemélyek, akiknek fontos az egészségük megőrzése illetve a magas szintű egészségügyi ellátás
 • Családok, akiknek fontos, hogy a család minden tagja a lehető leghamarabb kapjon megfelelő minőségű orvosi ellátást
 • Cégek, akik gondoskodni szeretnének munkavállalóikról

Egészségpénztár

Az egészségpénztári megtakarítás fő jellemzői:

 • a pénztárba való belépés önkéntes,
 • havonta rendszeresen tagdíjat kell fizetni, amelynek minimális mértékét az adott pénztár határozza meg (pénztáranként eltérő, általában minimum havi 1-2 ezer forint),
 • egyéni számlán (azaz névre szólóan) tartják nyilván a befizetéseket és a kifizetéseket
 • a befizetett összeg az egészség megőrzését szolgáló szolgáltatásokra, termékekre költhető el,
 • egyes egészségpénztárak külön pénztári kártyát bocsáthatnak ki, ezen keresztül kényelmes és egyszerű az igénybe vett szolgáltatások elszámolása (hasonlóan működik, mint a bankkártya) a pénztárak szerződött szolgáltatóinál

Az egészségpénztár előnyei:

 • a hatályos adózási szabályok szerint az egyéni befizetések 20%-át, max. évi 100.000 Ft-ot visszalehet igényelni a személyi jövedelemadóból, melyet az egyéni számlán írnak jóvá

 • a munkáltatók részben, vagy egészben átvállalhatják a tagdíj fizetését, és további hozzájárulásokra is van lehetőség,
 • az egyéni számlán lévő összeg erejéig kiegészítő egészségbiztosítási és életmódjavító szolgáltatások vehetőek igénybe,
 • befizetések/egyéni számla terhére folyamatosan (akár a belépést követően azonnal) igénybe lehet venni a szolgáltatásokat,
 • a pénztártagok közeli hozzátartozói ( feleség, férj, gyermek, szülő és testvér) is igénybe vehetik a pénztárral szerződött szolgáltatók szolgáltatásait,
 • az el nem költött befizetéseket a pénztár biztonságos eszközökbe fekteti, ami hozamot eredményez,
 • örökölhető

Nyugdíjbiztosítás

Önkéntes Nyugdíjbiztosítás

A Nyugdíj kérdés (öngondoskodás, az időskor méltósága) soha nem volt olyan időszerű, mint napjainkban.

Egy vállalat életében sokszor felmerül a munkavállalók jutalmazását, ösztönzését szolgálómegoldások kidolgozása, valamint a lojalitást növelő eszközök megtalálása. Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések ezen célok elérést is szolgálják. A munkavállalók nyugdíjas éveiről való gondoskodás mind üzenet értékét, mind valós értékét tekintve ösztönző jutalmat jelent.

Előnyök munkáltatók számára

 • Kedvezményesen adható: Alacsonyabb adófizetési és EHO fizetési kötelezettség terheli
 • Alkalmas a lojalitás növelésére: A munkatársak nyugdíjas éveiről való gondoskodás erősíti az alkalmazottak kötődését a vállalathoz
 • Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás: Amennyiben Ön önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást fizet munkavállalói részére, minden legalább 6 hónapja alkalmazásban álló dolgozónak fel kell ajánlani a támogatást azonos összegben, vagy a bruttó bér azonos százalékában. Azoknak a munkavállalói korcsoportoknak, akiknek a törvényes nyugdíjkorhatárig kevesebb, mint 15 éve van hátra, magasabb összegű támogatás is adható, de egy korcsoporton belül csak azonos mértékű lehet a támogatás.
 • Meghatározott munkavállalói kör támogatása : Önnek a rendszeres önkéntes nyugdíjpénztári hozzájáruláson felül lehetősége van – eseti adomány formájában – egy preferált munkavállalói kört is támogatni. Az önkéntes nyugdíjpénztárak minimum 10 éves tagsági viszonyt (várakozási időt) követően fizetnek, illetve a nyugdíjkorhatár elérésével nyújtanak szolgáltatást tagjaiknak, vagy azok közeli hozzátartozójának.

Foglalkoztatói Nyugdíj

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatónk azzal a céllal jött létre, hogy a munkáltatók – mint csatlakozó foglalkoztatók – munkavállalóik számára jelentős előnyökkel rendelkező, rugalmas nyugdíjcélú megtakarítási formát biztosítsanak.

A foglalkoztatók a Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltatóhoz való csatlakozással munkavállalóik számára olyan nyugdíjkonstrukciókat dolgozhatnak ki, amelyek ténylegesen a vállalat igényei szerint kialakított nyugdíjprogram(ok)ként funkcionálnak akár olyan módon is, hogy alkalmasak a nemzetközi vállalatok nyugdíjprogramjainak leképezésére (EUR alapon történő számlavezetés), azonban vonatkoznak rá a magyarországi adózási környezetben a kedvezményes adózású béren kívüli juttatási szabályok.

Előnyei:

 • rugalmas nyugdíjcélú megtakarítási forma
 • EUR alapon történő számlavezetés
 • tisztán EUR alapú befektetési portfoliók
 • ténylegesen legkedvezőbb felosztási arány az önkéntes nyugdíjpénztárak vonatkozásában is
 • nemzetközi vállalatok nyugdíjprogramjainak leképezése a magyarországi adózási környezetben
 • feltételes jogszerzési időtartam a munkaviszonyban eltöltött évek alapján
 • kulcsember csoportok, akár 100%-os felosztási aránnyal

Keresőképtelenség

A TB maximalizálta a táppénz kifizetést, amely jelentősen befolyásolja a felsővezetőket. A táppénzösszege megegyezik a napi átlagkereset 60 %-ával, de maximum az aktuális minimálbér kétszeresének a harmincad részével. Egy komoly betegségből adódó táppénz jelentős jövedelemkiesést fog jelenteni a felsővezetőknél, vezetőknél.

Jelen biztosítással kiegészíthető a havi bérkiesés a keresőképtelenséggel töltött időszakra vonatkozóan:

 • balesetből adódó keresőképtelenség
 • betegségből adódó keresőképtelenség