Építés-szerelés biztosítások (CAR, EAR)

Az emberiség kezdettől fogva építi környezetét, ám épületeik az építés során gyakran esnek áldozatul természeti katasztrófáknak, tűznek vagy akár emberi hibának. Ezeket a balesetszerű károkat téríti az Építés-Szerelés biztosítás, amely kiterjed az építés során másoknak okozott károkra is. A biztosítás az építkezés megkezdésével lép életbe és a használatbavételi engedély megszerzéséig érvényes, de természetesen a tartam kibővíthető plusz díjazás ellenében.

Az Építés-Szerelés biztosítás igény szerint alakítható, a kockázatviselés szűkíthető, illetve bővíthető, mely elsősorban a tervdokumentáció alapján állapítható meg.A biztosítás kiterjedhet a mély- és magasépítési munkálatokra, illetve teljesítésekre, a szerkezeti elemekre, építőanyagokra, szerszámokra, a berendezések biztosítására, és a szerelési munkálatok teljesítésére.

A biztosításba beletartozhatnak a már meglévő épületek-beleértve a környezetüket is-, illetve esetleges káreseménnyel összefüggő költségek, mint például romeltakarítás, szakértői díj, stb.