Speciális biztosítások

Bűncselekmény biztosítás

A biztosítás fedezetet nyújt vagyontárgyak (pénzt is beleértve) alkalmazott általi elvesztéséből eredő károkra. Ezen károk közvetlen oka lopás, csalás, sikkasztás vagy az alkalmazott bármely egyéb bűncselekménye mellyel anyagi előnyhöz jut.Továbbá fedezetet nyújt a bűncselekmény közben Harmadik Személynek okozott pénzügyi veszteségért.

Emberrablás és Zsarolás (Kidnap & Ransom)

Bár kevésbé publikált, de egyre növekvő fenyegetést jelent napjainkban az emberrablás és zsarolás, nemcsak a társaság számára, de az alkalmazottak családtagjait is súlyosan érinti. Legyen az üzleti vagy magánjellegű utazás, fontos, hogy megfelelő védelemmel rendelkezzen az ilyen nem várt események esetén, mely bárhol bármikor bekövetkezhet.

Biztosított fedezetek:

 • Emberrablás / Feltételezett emberrablás
 • Zsarolás (beleértve pénzbeli kifizetést vagy vagyontárgy ellen irányuló zsarolást)
 • Jogtalan fogva tartás
 • Géprablás

Biztosított esemény során fedezett költségek:

 • Váltságdíj, zsarolási költség
 • Szállítási költségek
 • Tanácsadó, tolmács költsége
 • Védelmi költségek
 • Halál és rokkantság esetén térítés
 • Személyes pénzügyi veszteség, orvosi és utazási költségek

Akár 50 millió USD kártérítési limit is elérhető a biztosítási piacon.

Energia és olajipar

Erőművek biztosítása
Ez szintén egy nagyon speciális biztosítási terület, ahol a szokásos vagyonértékekhez képest gyakran csillagászati értékek megóvásáról van szó. Az elektromos áram előállítására szolgáló gázturbinás, nap, szél és atomerőművek fedezetei rendkívül körültekintő előzetes kockázatelemzést és biztosítói elbírálást igényelnek, melynek fontos része az alkuszi szakmai támogatás.

Olajipari biztosítások
Ez egy nagyon speciális területe a biztosításoknak, mely kiterjed az energiahordozók geofizikai felkutatásától a fúrásokon keresztül az olaj és gáz kitermeléséig minden itt keletkező véletlen, balesetszerű kár térítésére. Az alkusz feladata itt általában a nemzetközi viszontbiztosítási piac kellő ismerete és kapcsolatainak felhasználása, ami különösen kár esetén fontos.

Filmbiztosítás

A filmforgatás biztosítás teljes mértékben az Ügyfél igényeihez igazítható, alapszinttől a széles körű védelemig.

Vagyonbiztosítási rész tartalmazza a filmforgatás során használt vagyontárgyakat, mint pl. eszközök, kellékek, díszletek, műtárgyak, a filmnegatívok, digitális adathordozók, stb.

Ezen kívül igény szerint lehetőség van Filmforgatás-kiesés biztosításra, Filmforgatási felelősségbiztosításra Balesetbiztosításra és Befejezési garancia-biztosításra is.

Jogvédelembiztosítás

A jogvédelmi biztosítás szolgáltatásait nem pótolja sem a felelősségbiztosítás, sem más biztosítási forma, így pl. a baleset- vagy casco biztosítás sem.

 • A felelősségbiztosítás (különösen a gépjármű-felelősségbiztosítás) megfizeti biztosítottjai helyett harmadik személy által követelt jogos kártérítési összegeket és elhárítja a jogtalanul támasztott igényeket; megvédi a biztosítottat harmadik személy igényeivel szemben. Ezen védelem keretein belül adott esetben, önérdekből is, jogi lépéshez folyamodik, pl. ügyvéd, rendőrség bekapcsolása révén. A jogvédelmi biztosítás teljesen más, csaknem ellentétes feladatot lát el: ez a biztosítási formanem harmadik személy biztosítottal szembeni követeléseit hárítja el, hanem támogatja a biztosítottat saját jogai harmadik személlyel szembeni érvényesítése során. Feladata nem a követelések elhárítása, hanem a biztosított jogainak eredményes érvényesítése. A jogvédelmi biztosítás a 20. század elején jött létre, mint contre-assurance, vagyis a felelősségbiztosítással ellentétesen ható biztosítás.
 • A casco biztosítása biztosított járművében keletkezett károkért vállalja az anyagi terheket, személyi károkért azonban nem felel. Ez utóbbit csak jogvédelmi biztosítás segítségével lehet hatékonyan érvényesíteni. A jogvédelmi biztosítás emellett a jármű értékcsökkenéséből eredő követelések, a saját autó pótlása céljából bérelt jármű, kórházi kezelés, ápolás, nem vagyoni kárigény és keresetkiesés stb. érvényesítésének költségeit is viseli.
 • A baleset-biztosítás halálos kimenetelű balesetek ill. tartós rokkantság esetén a megállapodás szerinti biztosítási összeget fizeti. Harmadik személlyel szembeni kártérítés, nem vagyoni kárigény ill. további igények csak a jogvédelmi biztosítás révén érvényesíthetők előre nem látható eljárási költségektől való aggodalom nélkül.

A fenti példák világosan mutatják, hogy a jogvédelmi biztosítás kizárólag a hatáskörébe tartozó konkrétan meghatározott kockázatokat fedezi, amit semmilyen más biztosítás nem foglal magába.

Ha jogvita fenyeget ill. ha az már folyamatban van, jogi tanácsadással sok kellemetlenségnek lehet elejét venni. Egy értékes, szakszerű tanácsadói szolgálat az első, sőt néha a legcélszerűbb gyakorlati segítség lehet a biztosított számára.

Esélyegyenlőség biztosítása a jogvédelmi biztosított jogainak érvényesítése során.

Kezesi biztosítás (Bond)

Egy olyan speciális tartalmú biztosítási jogügylet, melynek keretében a Biztosító Ügyfelével kezesi biztosítási szerződést köt (pl. biztosítási ajánlat formájában), majd a szerződés alapján kiállított biztosítói kötelezvényben arra vállal kötelezettséget, hogy a Kedvezményezett minden olyan pénzügyi veszteségét megtéríti, mely abból származik, hogy a Biztosított a Kedvezményezettel szemben nem teljesítette valamely szerződésen alapuló vagy egyéb jogi kötelezettségét.

A kockázatviselés középpontjában a Biztosított szerződéses (jogszabályi) kötelezettsége és pénzügyi teljesítőképessége áll. Káreseménynél nincs személyi sérülés, dologi kár, kizárólag pénzügyi veszteség.

Mezőgazdasági biztosítások

Mezőgazdasági biztosítások fajtái

 • Hagyományos növénybiztosítások
  Az ember a technológiai és technikai fejlődés ellenére egyre kiszolgáltatottabb a természet erőinek. A fagykár, a jégverés, az aszály, a felhőszakadás és a viharok sok család és vállalkozás több hónapi munkáját, törődését semmisítik meg. Hogy ez ne történhessen meg sokféle növénybiztosítást köthetnek a növénytermesztők.
 • Díjtámogatott növénybiztosítások
  A mezőgazdasági termelők 2012-től az időjárási kockázatokra kötött, mezőgazdasági biztosítási szerződések díjához állami támogatást vehetnek igénybe. A biztosítási díj legfeljebb 65%-ának megfelelő mértékű állami támogatás igényelhető. A rendelkezésre álló keret kimerülése esetén a támogatási intenzitás arányosan csökken minden igénylő esetében.
 • Állatbiztosítások
  Az állattenyésztőkre sok veszély leselkedik. Többféle állatbiztosítási módozat közül lehet választani. Az állatok betegsége, járványok, természeti csapások, a nagy értékű tenyészállatok és a teljes állatállományok pusztulását okozhatják. Az állatbiztosítási módozatok fedezetet nyújtanak az egészséges állatok balesetben, vagy betegségben történő elhullására, illetve a kényszervágás szükségességére.Baleset a véletlen, váratlan bekövetkező, külső behatásból eredő, sérülést okozó esemény, illetve ezen kívül az idegen tárgyak lenyelése, a hőguta és a mérgezés is.
 • Mezőgazdasági vagyontárgyak biztosítása
  A mezőgazdasági telephelyek, üzemek általános és speciális vagyontárgyaira nyújt biztosítási védelmet.
 • Felelősségbiztosítások
  Mezőgazdasági és állattartói tevékenységekkel összefüggő harmadik személynek okozott dologi káraira, személyi sérüléses káraira nyújt fedezetet, valamint a sérelemdíjra

Légi biztosítások

Szabadidőnk eltöltésének kedvelt eszközei a vitorlások, yachtok és kisrepülők, melyeket szintén érdemes az autóinkhoz hasonló Casco és kötelező felelősség jellegű biztosításokkal védeni. Itt is szükség lehet az alkusz nemzetközi tapasztalatára és kapcsolataira, mivel ezeket a járműveket gyakran külföldön is használják.

Akár 50 millió USD kártérítési limit is elérhető a biztosítási piacon.

Hitelbiztosítás

A hitelbiztosítás olyan pénzügyi szolgáltatás, melynek során nemcsak a vevői fizetésképtelenségesetén nyújt kártérítést a biztosító, hanem segíti a vállalat gazdasági stabilitását belföldi ésnemzetközi tevékenysége során. Lehetőség van céginformációs szolgáltatás igénybe vételére, melynek segítségével felmérheti jelenlegi és potenciális ügyfelei fizetési morálját, pénzügyi kockázatait.Továbbá követelés behajtás során gyorsan és eredményesen juthat a vállalat a kintlévőségéhez éssikeresen csökkentheti a nemfizetésből eredő károkat.

Politikai kockázatok

Váratlan erőszakos cselekményeknek és terrorista támadásoknak komoly hatása lehet egy globális társaság működésére. A fizikai vagyontárgyak, alkalmazottak, bevételek és ellátási lánc védelme egy esetleges terrorista támadás vagy politikai erőszak következményével szemben dinamikusan fejlődik.

A politikai kockázat biztosítás segíti a vállalkozás stabilitását illetve finanszírozását, hiszen a politikai éghajlat gyorsan változhat akár korábban stabilnak nyilvánított országokban is.

Biztosított fedezetek:

 • Terrorizmus
 • Szabotázs
 • Sztrájk, Zendülés, Polgári zavargás
 • Szándékos károkozás
 • Forradalom, Felkelés, Lázadás
 • Államcsíny, Puccs
 • Háború, Polgárháború

Terrorizmus

Biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyakban a kockázatviselés helyszínén terrorcselekménnyel okozott közvetlen dologi károkat és a kár elhárításával, enyhítésével kapcsolatban felmerült költségeket a biztosítási időszakra vonatkozóan mindösszesen legfeljebb a terrorizmusra megjelölt kártérítési limit mértékéig.

Vállalati összeolvadás és felvásárlás (M&A)

Vállalatok felvásárlásával és összeolvadásával kapcsolatos tranzakciók esetén fellépő nem várt események költségesek lehetnek mind az eladó mind pedig a befektető számára. A vevő nem tudja elérni üzleti céljait egy ügylet meghiúsulásával, míg az eladót a vételár egy részének visszafizetésére kényszeríthetik. Ezen kockázatok ellen véd a biztosítási konstrukció.

Warranty/kiterjesztett garancia biztosítás

A kiterjesztett garancia általában a tartós fogyasztási cikkek gyártói garancia lejártát követő néhány évre köthető, a díj mértéke a biztosítási időszaktól és a termék árától függ.

Az Extra Garancia biztosítja a megvásárolt termék gondtalan használatát.

A Standard biztosítás választása esetén a termék alkatrészeinek tartós hibájából keletkező károkat, a Prémium biztosítás választása esetén a termék alkatrészeinek tartós hibájából és a baleseti meghibásodásból keletkező károkat, a Mobiltelefon biztosítás választása esetén a termék alkatrészeinek tartós hibájából, és a baleseti meghibásodásból keletkező károkat is fedezi az Extra Garancia biztosítás feltételeiben foglaltak szerint. A meghibásodás, vagy sérülés jellegétől függően a hiba szervizhálózat által megjavításra kerül, illetve amennyiben a hiba javítása nem megoldható, úgy lehetséges a cseretermék biztosítása.