Szállítmánybiztosítás

A szállítmánybiztosítás egy vagyonbiztosítás, amely a szállított áruban keletkezett károkra nyújt fedezetet a fuvarozás teljes folyamata alatt.

Szerződő lehet bármely magyarországi vállalkozás, illetve vállalkozó, aki az áru állagának megóvásában érdekelt (az áru tulajdonosa, szállítmányozó). Megköthető egy útra szóló biztosításként, illetve éves keretbiztosításként. A fedezet lehet összkockázatú (all risks), vagy részkárokra kiterjedő és csak totálkárra vonatkozó is.

A legtöbb magyarországi biztosító már a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott biztosítási feltételeket alkalmazza (ICC – Institute Cargo Clauses), amelyből az alábbi három típust különböztetjük meg:

 • INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) – All Risks
  Az összes kockázatra szóló fedezet, mely a biztosítási feltételben foglaltak szerint kiterjed az összes véletlen, váratlan, balesetszerűen bekövetkező kockázatra, mely a feltételben foglalt kizárások között nem szerepel, illetve a szerződésből más módon sem kizárt
 • INSTITUTE CARGO CLAUSES (B) – With Average
  Nevezett kockázatokra szóló fedezet, melynek keretében a biztosítási feltételben nevesített károk (mint pl.: tűz, villámcsapás, robbanás, földrengés, árvíz, vihar, villámcsapás, vulkánkitörés ) által
  okozott, valamint a szállítóeszközt ért baleset következtében felmerült károk térülnek meg. Részkárokra is kiterjedő fedezet
 • INSTITUTE CARGO CLAUSES (C) – Free of Particular Average
  Szintén nevezett kockázatokra szóló, de szűkebb körű fedezet, mint az ICC B

Szállítmányozói felelősségbiztosítás

A szállítmányozói felelősségbiztosítás egy olyan felelősségbiztosítás, amely a szerződő szállítmányozói minőségében elkövetett károkra, és költségeire nyújt fedezetet.

A fedezet kiterjedhet a szállítmányozó raktározási tevékenységen alapuló felelősségére is, beleértve a raktárból, illetve a raktárba történő ki-és berakodást, valamint a biztosított telephelyén belüli, illetve a raktáron belüli árumozgatást, amennyiben a szállítmányozó e tevékenységét (a raktár üzemeltetését) a gyűjtőforgalomban továbbított áruk tárolása céljából, a kötvényen címmel feltüntetett saját vagy bérelt, fedett raktárban vagy raktáraiban végzi.

CMR BIZTOSÍTÁS – Nemzetközi Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás

A CMR a Nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló, az 1971. évi 3. törvényerejű rendeletben kihirdetett „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló nemzetközi egyezmény” (továbbiakban: CMR Egyezmény).

A CMR biztosításnál a Biztosító a biztosítási szerződés alapján vállalja azokat a kártérítési kötelezettségeket, melyeket a nemzetközi CMR Egyezmény alapján a fuvarozót biztosítottként a megbízóval szemben terheli, így a fuvarozott áruban keletkezett sérülés, elveszés következtében okozott károkra nyújt fedezetet.

A biztosítás kizárólag a biztosítási kötvényben megjelölt fuvareszközökkel, a biztosított által saját nevében végzett fuvarozásokra érvényes