Vagyonbiztosítások

Vagyonbiztosítás

A biztosított vagyontárgyakban – külső okból – bekövetkező mindazon fizikai sérüléseket téríti, amelyek nincsenek tételesen kizárva. A biztosítás alapelve a véletlen, váratlan, balesetszerű esemény során bekövetkező kár.

Az All Risks típusú vagyonbiztosítás így is jóval szélesebb kárhalmazt fedez, mint a régi típusú megnevezett veszélynemek forma, ahol csak az térült, amit megneveztek (tűz, villámcsapás, robbanás, összeroppanás, légi jármű lezuhanása, vihar, földrengés, árvíz, felhőszakadás, jégverés, hónyomás, elektromos áram okozta tűz, füst és hő kiáramlása, sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, lavina, ismeretlen építmény vagy üreg beomlása, vezetékes vízkárok, tűzoltó berendezések kilyukadása, technológiai csővezeték törése, közlekedési eszköz beleütközése) . Az élet legtöbbször azt igazolta, hogy az egyszerű tűzön vagy viharon kívül majdnem minden esemény eltért a szerződésben megnevezett biztosítási eseménytől, alapot adva a vitára.

A vagyonbiztosítás a biztosítási összegen belül általában megtéríti a kár során felmerülő szükséges romeltakarítási, tisztítási, mentési többletköltségeket is

Üzemszünetbiztosítás

A vagyonbiztosítási, géptörésbiztosítási, elektronikus biztosítási káreseményeket gyakran követi a termelő üzem részleges vagy teljes leállása, irodák és üzletek esetén az üzletmenet megszakadása. Ezt a pénzügyi veszteséget (bevétel csökkenést, bérleti díj kiesést) téríti az üzemszünet biztosítás. Az ilyen jellegű kártérítést azonban minden esetben a vagyontárgyak fizikai károsodásának kell megelőznie. Más egyéb piaci, személyi vagy üzleti okra nem vonatkozik.

Bizonyos tevékenységeknél (pl. irodák) előfordul, hogy a vagyontárgyak csak kismértékben károsodhatnak, és az üzletmenet egy ideiglenesen máshol bérelt helyen, bérelt eszközökkel, vagy bérelt személyzettel fennakadás nélkül folytatható. Ebben az esetben üzemszünet helyett ennek a többletköltségnek a térítésére érdemes a biztosítást megkötni.

Géptörés biztosítás

A biztosító kockázatviselése kiterjed a műszaki és egyéb gépekben, berendezésekben, felszerelésekben géptörés és gépbaleset következtében keletkezett károkra. A károsodott gépek javításának vagy cseréjének költségeit téríti a Géptörés biztosítás, kizárva azonban a hosszú, folyamatos állagromlást és a karbantartás hiányát.

Elektronikus berendezések biztosítása

A vagyonbiztosítási kockázatokból általában kizárt az elektromos jellegű károk térítése. Ezzel a kiegészítéssel térülnek a biztosított elektromos és elektronikus berendezések külső és belső – elektronikus – okból bekövetkező kárai. Ezek általában a folyamatirányító, vezérlő egységek, multimédiás, orvosi, tudományos eszközök szokásos tűz, víz, villámcsapás, de ugyanakkor a túláram, rövidzárlat, melegedés, indukció, áramingadozás okozta kárai is.

Hordozható elektronikus berendezések és eszközök természetesen csak bizonyos megkötésekkel biztosíthatóak, különös tekintettel a laptopok, táblagépek, mobiltelefonok elvesztésére, lopására, eltűnésére.