Vezetői Felelősségbiztosítás (D&O)

A gazdasági társaságok vezetőit világszerte szigorú felelősség terheli gazdálkodási és vállalatvezetésikötelezettségeik kapcsán. A rájuk bízott vagyon, az egyes döntések gazdasági súlya jelentősen meghaladhatja a saját személyes vagyonuk nagyságát.

Avezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok felelősségbiztosításának segítségével kivédhetőek a személy szerint Önre irányuló kártérítési igények.

A 2014 márciusában életbe lépett új Ptk. drasztikusan változtat a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire vonatkozó felelősségi szabályokon.

Szigorodott a vezető tisztségviselők és ügydöntő felügyelőbizottsági tagok felelőssége a társaságnak okozott károkért: Az új felelősségi szabályok szerint a vezető tisztségviselő és ügydöntő felügyelőbizottsági tag csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy (i) a kárt ellenőrzési körén kívül eső, (ii) előre nem látható körülmény okozta, és (iii) nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

2016. július 1-jével ismételten bevezetésre került egy új felelősségi szabály: a vezető tisztségviselő akkor tehető a társasággal egyetemlegesen felelőssé, amennyiben a kárt szándékosan okozta. Fontos,hogy az új szabály nem áll meg a szerződésen kívüli károkozásnál – a vezető felelőssége akkor is megállapítható, ha a kár a társaság valamely szerződésének megszegéséből ered.

Kik léphetnek fel kárigénnyel Önnek szemben?

 • társaság, tulajdonosok, részvényesek által, akik szerint a társaság ügyeit a vezetők nem megfelelően kezelik
 • befektetők, akik szerint a vezetők félrevezették őket,
 • munkavállalók,
 • felügyeleti hatóságok;
 • felszámolók, hitelezők amennyiben azt gondolják, hogy a cégvezetés a társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján járt el.

 • üzletfelek;
 • külső tanácsadók; ill.
 • más harmadik személyek

E felelősségbiztosítás nemcsak a vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok ellen támasztottkártérítési igényeket foglalja magában, hanem fedezetet nyújt a velük szembeni eljáráshoz kapcsolódó

 • jogi védelem költségeire,
 • hatósági vizsgálatokkal kapcsolatos költségekre,
 • felügyeleti szervek által kiszabott bírságokra,
 • a jó hírnév helyreállításának költségére
 • a hitelezői érdekek törvényi garanciáira