VIP szolgáltatások

Kiemelten fontos számunkra, hogy Ügyfeleink részére teljes körű kiszolgálást tudjunk nyújtani az egyedi igényeknek megfelelően.

Unit-linked biztosítás (befektetési egységekhez kötött életbiztosítás)

A befektetési életbiztosítás esetében szemben a klasszikus életbiztosításokkal – a szerződő megválaszthatja, hogy az általa befizetett díj egy részét, az életbiztosítási díjtartalékot milyen típusú és kockázatú befektetésekbe (befektetési eszközalapokba) helyezze el a biztosító. Sok esetben lehetőség van arra is, hogy a befizetett díjat különböző eszközalapok között ossza meg a szerződő.

Fontos tudni, hogy a befektetési életbiztosításoknál a biztosító jellemzően nem vállal tőke- és hozamgaranciát a befektetésekre. Előfordulhat az is, hogy befektetéseink értéke csökken.

A befektetéshez kötött biztosítások esetén költségstruktúrák biztosítónként eltérnek.

A befektetési életbiztosítás célja, szolgáltatásai a vegyes biztosításhoz hasonlóak. Általában ugyanazok a maradékjogok is érvényesíthetők, valamint kiegészítő biztosítások is köthetők ehhez a típushoz.

Ha a biztosított a biztosítási tartam lejártakor életben van, a biztosító kifizeti a számlán nyilvántartott egységek vételi árfolyamon számított értékét. Ha a biztosított a biztosítás időtartamán belül meghal, a biztosító kifizeti a szerződésben meghatározott biztosítási összeget, illetőleg – ha ez magasabb összeg! – a számlán nyilvántartott egységek vételi árfolyamon számított értékét.

Vegyes életbiztosítás

Az egyik leggyakoribb életbiztosítási termék a vegyes biztosítás, mely a kockázati és elérési biztosítás kombinációja.

Itt a biztosítási esemény:

 • a biztosított életben léte a biztosítás lejártakor, vagy
 • halála, a biztosítási időtartam alatt

A biztosítás alapszolgáltatása ennél a formánál tehát a következő:

 • ha a biztosított az előre rögzített tartam lejártakor életben van, úgy a biztosító kifizeti az akkor érvényes (nyereséggel növelt) biztosítási összeget
 • ha a biztosított a biztosítási időtartam alatt meghal, úgy a biztosító kifizeti a halál időpontjában érvényes (nyereséggel növelt) biztosítási összeget

Ez a biztosítási forma alkalmas arra, hogy a biztosított gondoskodjon a halála esetén hátramaradott családtagjairól, illetőleg biztosítsa nyugdíjas évei anyagi biztonságát, előtakarékoskodjon valamilyen a jövőben várható kiadásra (pl. gyermekek iskoláztatása, családalapításának, lakhatásának segítése). Két életre szóló vegyes biztosítás esetén – amelyet jellemzően házastársak kötnek – két biztosított van, ennél a formánál halálesetnek a korábban elhunyt biztosított halála számít.

Ennél a hosszú távra szóló biztosítási terméknél jelentős szerepet játszik a befektetési eredmény, mely a biztosító befektetési tevékenységével jön létre. Az eredményesség mértéke azonban előre nem kiszámítható, ezért erre a biztosítók általában nem adnak garanciát.

A haláleseti (kockázati) életbiztosítás

Kockázati életbiztosítás esetén – a szerződő díjfizetése ellenében – a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy ha a biztosított a biztosítás időtartamán belül meghal, akkor egy előre meghatározott személy – a kedvezményezett– részére egy előre meghatározott összeget (biztosítási összeg) fizet ki. Ha a tartam lejártakor a biztosított életben van, akkor a biztosítás kifizetés nélkül
megszűnik.

E biztosítási forma célja elsősorban az, hogy a kedvezményezett túlélők számára biztosítsa, hogy a biztosított halála esetén ne kerüljenek szorult anyagi helyzetbe, a biztosított esetleges adósságának (pl. bankkölcsön) megfizetése ne jelentsen túl nagy terhet az örökösöknek. A kockázati életbiztosítás ezért hitelfedezeti életbiztosításként is felhasználható. A kockázati biztosítás kifizetése fedezetet nyújthat akár a temetési költségekre vagy az örökösödési illetékre is.

Az “egész életre szóló”, vagy angol terminológiája alapján a “whole life” biztosítás, a kockázati biztosítás egy speciális fajtája. Itt a biztosítás tartama a biztosított hátralévő élete, így mindenképpen kifizetéssel szűnik meg. Jellemző megoldás a whole life biztosítás esetében, hogy a díjfizetési periódust korlátozzák, pl. az ügyfél 80 éves koráig, és ezután a biztosítás díjfizetés nélkül marad érvényben.

Egészségbiztosítás, Egészségfinanszírozás

Az egészségbiztosítás az egészség megőrzéséhez és a betegségek elkerüléséhez nyújt olyan anyagi, szakmai és szervezési hátteret, amely segítségével a biztosított nyugodt körülmények között, korszerű és gyors gyógykezeléssel a lehető leghamarabb épül fel.

Az egészségbiztosítás esetén nem egy előre meghatározott biztosítási összeget fizet a Biztosító, hanem a szerződött egészségügyi szolgáltatóknál igénybe vett szolgáltatások költségét finanszírozza. Tehát a biztosítási díj ellenében az Ügyfél egészségügyi ellátásra jogosult a szerződésben meghatározott mértékben és tartalommal.

Ki köthet egészségbiztosítást?

 • Magánszemélyek, akiknek fontos az egészségük megőrzése illetve a magas szintű egészségügyi ellátás
 • Családok, akiknek fontos, hogy a család minden tagja a lehető leghamarabb kapjon megfelelő minőségű orvosi ellátást
 • Cégek, akik gondoskodni szeretnének munkavállalóikról

Egészségbiztosítás előnyei

 • 24 órás telefonos egészségügyi tanácsadást és ellátásszervezést nyújt, amely azonnali
  segítséget ad bármilyen egészséggel kapcsolatos probléma esetén a hét minden napján,
 • Nincs várólista, nincs várakozás, időpontra megy az ügyfél,
 • Igényes környezetben, szakszerű ellátást és figyelmességet kap az ügyfél,
 • Nincs hálapénz, a biztosító fizet az ügyfél helyett,
 • Bizonyos létszám fölött kockázatelbírálás és előzményvizsgálat nélkül köthető,
 • A megelőzéshez szűrővizsgálatok állnak a rendelkezésére

Az egészségbiztosítás több mint TB: emberközpontú, megbízható, nincs várólista, nincs sorban állás.

A szolgáltatás a szükséges egészségügyi ellátás típusától függően lehet:

 • előre tervezhető ellátás
 • akut: 48 órán belüli ellátás
 • azonnali eset: azonnali, 24 órás hot-line ellátás

Nyugdíjbiztosítás

Ön hogyan képzeli el nyugdíjas éveit? Szeretne olyan nyugdíjas évek elé nézni, amikor változatlan életszínvonalon élhet, jó egészségben hódolhat hobbijának, kedvére utazhat, és gondtalanul élvezheti a családi életet? Szeretné mindezt adója egy részéből finanszírozni?

A Nyugdíj kérdés (öngondoskodás, az időskor méltósága) soha nem volt olyan időszerű, mint napjainkban.

A gazdasági környezet változékonysága, az értékrendek átstrukturálódása, a meglévő nagy ellátórendszerek (állami nyugdíjrendszer, egészségügy) jövőértékének felmorzsolódása minden aktív keresőképes állampolgárt arra szólít fel, hogy foglalkozzék jövőbeli nyugdíjhelyzetével!

Elgondolkozott már azon, hogy…

 • jelenleg közel 3 millió nyugdíjas nyugdíját 3,7 millió járulékfizető termeli meg, és ez az arány évről évre romlik?
 • a kb. 3,7 millió járulékfizető több mint harmada minimálbérre van bejelentve?
 • ahhoz, hogy valaki jogosult legyen öregségi nyugdíjra, a korhatár elérése mellett legalább 20 év szolgálati idő szükséges?
 • nyugdíj azon jövedelem után képződik, amely után járulékot fizetett
 • a nyugdíjminimum összege jelenleg alig 30 000 Ft?
 • ha a minimálbér után fizet járulékot, alig több mint 30 000 Ft nyugdíjra számíthat?

Mindezekre a problémákra jó megoldás lehet a Nyugdíjprogram, amely segít Önnek, hogy idejében megkezdett öngondoskodással nyugdíjas éveit is az ön által elvárt életszínvonalon élhesse meg. A Nyugdíjprogram keretében megoldást kínálunk az előre nem látható váratlan eseményekre is!

A nyugdíjkérdés megoldásának egyik zászlóshajója a nyugdíjbiztosítás, ami lehet egy folyamatos díjfizetésű, határozott tartamra szóló, unit-linked vagy vegyes életbiztosítás mely a nyugdíjcélú megtakarításokra szolgál.

Milyen kedvezmény kapcsolódik a nyugdíjbiztosításhoz?

A kedvezmény – az önkéntes pénztárakhoz hasonlóan – adóról való rendelkezés lehetőségét jelenti. A nyugdíjbiztosítás szerződője az adóévben általa befizetett díj (ide értve az eseti díjat is) 20 %-áról, de legfeljebb 130 000 Ft-ról tehet nyilatkozatot, feltéve, hogy megfizetett adója ezt lehetővé teszi. (Amennyiben nyugdíjbiztosítás mellett nyugdíj-előtakarékossági számla (Nyesz) és/vagy önkéntes pénztárak esetében is jogosult a szerződő rendelkezni az adójáról, akkor a három jogcím alapján együttesen legfeljebb 280 000 Ft-ról rendelkezhet.)

Nyugdíjbiztosításnak – a törvénynek megfelelően – az az életbiztosítás tekinthető, amely alapján a biztosító az alábbi események bármelyikének bekövetkezésekor szolgáltatást nyújt:

 • a biztosított halála, vagy
 • jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése, vagy
 • az egészségi állapot legalább 40%-os mértéket elérő károsodása, illetve
 • szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltése

Az előírt szabályok hosszú távú (el)kötelezettséget jelentenek. A fentiek alapján csak akkor javasoljuk a nyugdíjbiztosítás megkötését, ha hosszú távon vállalni tudja a rendszeres díj fizetését, illetve nyugdíjba vonulásáig le tud mondani a biztosításba befizetett összegekről és nyugdíjba vonulásáig nem von ki pénzt a szerződésből!